Przykładowa strona.

W menu po lewej przykłady Sposobów wyświetlania zdjęć.